Spelregels


Bij deelname ga je akkoord met de volgende omgangsregels en onderlinge afspraken.


A: Regels voor de huisoppas

Wat mag een huiseigenaar van jou als huisoppas tenminste verwachten?

Als huisoppas teken je bij een match tenminste voor:

 1. het verzamelen van post;
 2. de verzorging van aanwezige kamerplanten;
 3. het buitenzetten van de vuilnis volgens afgesproken schema;
 4. het nemen van de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen als ramen en deuren sluiten bij nacht en afwezigheid, en voorzorgsmaatregelen m.b.t. de brandveiligheid;
 5. niet roken in huis tenzij anders is overeengekomen met de huiseigenaar;
 6. het in acht nemen van de 'normale' gedragsregels tijdens een verblijf. Je zult geen geluidsoverlast of andere vorm van hinder veroorzaken voor buren en omwonenden;
 7. de eigen verantwoordelijkheid voor het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering;
 8. het melden bij de huiseigenaar van gebreken of schade die tijdens je verblijf pas aan het licht komen als ook defecten ontstaan door jou eigen toedoen. Wacht hier niet mee tot na de oppasperiode, dat voorkomt gedoe;
 9. de vergoeding van eventuele schade veroorzaakt aan eigendommen van de huiseigenaar tijdens het verblijf. Uiteraard alleen als de schade het gevolg is van jouw eigen handelen en er geen sprake is van reeds in slechte staat verkerende eigendommen waarbij schade op de loer ligt.

B: Regels voor de huiseigenaar

Wat mag een huisoppas van jou als huiseigenaar tenminste verwachten?

Als huiseigenaar teken je bij een match tenminste voor:

 1. het geven van zoveel mogelijk relevante informatie over de oppaslocatie;
 2. het geven van zoveel mogelijk relevante informatie over de huisdieren. Hebt u bijvoorbeeld een jong hond die extra aandacht vraagt - vermeld dit dan;
 3. het achterlaten van de contactgegevens van huiseigenaar en die van een vervangend contactpersoon. De vervangend contactpersoon heeft bovendien een extra paar huissleutels van de oppaslocatie tot zijn beschikking;
 4. het afspreken met de huisoppas hoeveel personen maximaal kunnen overnachten op de oppaslocatie en of er andere huisdieren welkom zijn;
 5. het niet vragen om - of accepteren van - enige vorm van huur voor het verblijf van een huisoppas. Het ter beschikking stellen van de oppaslocatie is en eerste instantie een wederdienst voor de huisoppas. De huisoppas zelf daarentegen, mag wel een dagvergoeding rekenen voor zijn/haar diensten;
 6. de zekerheid dat de oppas niet voor onverwachte kosten komt te staan tijdens het verblijf;
 7. de eigen verantwoordelijkheid m.b.t. verzekeringen voor inboedel, opstal, brand en huisdieren;
 8. het feit dat eventueel bestaande gebreken aan de oppaslocatie en toebehoren voorafgaand aan het verblijf zijn gecommuniceerd met de huisoppas.

C: Regels voor zowel oppas als huiseigenaar

Welke regels gelden er voor beide partijen?

Beide deelnemers respecteren de gedragsregels tijdens de kennismakingsfase voorafgaand aan een eventuele match. Zowel oppas als huiseigenaar:

 1. onderhouden onderling een open communicatie. Elke deelnemer reageert op berichten die hij/zij ontvangt van andere deelnemers binnen een redelijke termijn. Ook als het om een voor jou oninteressant aanbod gaat is het van belang om toch te reageren. Neem altijd de moeite om een reactie op je advertentie of bericht bijtijds te beantwoorden en zet de andere deelnemer niet onnodig lang in de wacht.

Beide deelnemers tekenen bij een match tenminste voor:

 1. de onderlinge afspraak over de exacte oppasperiode. Begin- en einddatum met tijdstip;
 2. de onderlinge afspraak over de sleuteloverdracht;
 3. het schoon en opgeruimd opleveren van de woning op moment van overdracht;
 4. de onderlinge afspraak over de te verrichten taken anders dan die standaard worden verwacht van de huisoppas;
 5. de onderlinge afspraak over de eventuele financiƫle vergoeding voor de huisoppas en de wijze van betaling. Hoewel oppas in huis meestal met gesloten beurs wordt afgehandeld kan er sprake zijn van bijvoorbeeld een reisvergoeding. Een dag is in dit begrip 24 uur. Spreek ook af hoe met overlappende tijd word omgegaan, bijvoorbeeld een halve dag;
 6. de onderlinge afspraak over de regelmaat van uit te voeren taken van de huisoppas. Grasmaaien hoeft nu eenmaal minder vaak te gebeuren dan een huisdier te eten geven;
 7. hun maximale inzet om een overeenkomst te laten slagen. Zodra er een match is gemaakt is het niet de bedoeling de afspraak te cancellen of te wijzigen tenzij buitengewone omstandigheden (ziekte, begrafenis etc.) niet anders toelaten;
 8. de onderlinge afspraak over hoe te handelen in een noodsituatie.