Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dwinky.nl verwerkt de persoonsgegevens die je ons verstrekt voor de functionaliteit van je account, adresgegevens vormen nu eenmaal de basis van het concept huisoppas. Je gegevens worden niet gedeeld met derden of gepubliceerd zonder je toestemming en zijn goed beveiligd. Gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of via correspondentie.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@dwinky.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Dwinky verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • de functionaliteit van ons platform te kunnen optimaliseren;
 • contact met je te kunnen maken als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • de door jou opgegeven identiteit te kunnen verifiëren voor de veiligheid van het platform;
 • op te kunnen treden in geval van misbruik.

Hoe lang we gegevens bewaren

Dwinky zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, in dit geval om van je account gebruik te kunnen maken. Een week voordat het account verloopt ontvang je als gebruiker een e-mail met uitleg over verlenging, hierna blijven je gegevens 12 maanden bewaard met de mogelijkheid om je account opnieuw te activeren. Na deze 12 maanden zullen je gegevens definitief uit ons systeem worden verwijderd. Als gebruiker kun je zelf te allen tijde je eigen accountgegevens inzien en zo nodig zelf verwijderen. Je blijft altijd baas over eigen data! Voor vragen ten aanzien van je persoonlijke gegevens kun je terecht door een e-mail je sturen naar contact@dwinky.nl

Delen met anderen

Dwinky verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Dwinky.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dwinky.nl gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Je persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Klik rechtsboven op je profielnaam voor het usermenu en ga naar 'Mijn profiel' om te wijzigen. Ga naar 'Mijn account' om je hele account en daarmee al je persoonlijke gegevens te verwijderen. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@dwinky.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Dwinky.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Dwinky.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@dwinky.nl