Disclaimer

Dwinky verleent je hierbij toegang tot www.dwinky.nl (hierna te noemen “de website") en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Dwinky behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Dwinky spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Dwinky.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie binnen het account van haar gebruikers en de kwaliteit van hun dienstverlening. Dwinky.nl kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van handelen van gebruikers van de website tijdens een verblijf, evenmin voor schade aan oppaslocaties en toebehoren.

Voor de gevolgen van type- en programmeerfouten op de website wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Dwinky oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via de website. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dwinky nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Bedenktijd

De wettelijke 14 dagen bedenktijd is op Dwinky diensten of producten niet van toepassing. U kunt binnen deze termijn de aankoop niet meer ontbinden. De gebruiker ziet af van zijn herroepingsrecht op moment dat de digitale inhoud geleverd wordt. Betalingen worden alleen teruggeboekt in geval van een dubbele transactie.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij Dwinky en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dwinky.

Overig

Dwinky.nl kan niet garanderen dat haar dienstverlening tot een bepaald resultaat leidt. Er is geen sprake van een inspanningsverbintenis. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.